Reserveren

ARAGON Natuurreizen - Reserveringsformulier

Vakantiehuizen Pyreneeën

 

*   Ondergetekende reserveert:

__ Casa Correo (Sipán)     van ................... t/m ................... (€ 440 p. week)

We komen met ___ personen en _____huisdieren.

Eindschoonmaak € 25. Aanbetaling € 150 per reservering. ING bank tnv C. Woutersen te Huesca (Spanje). IBAN: NL60INGB0004161016.

 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nummer identiteitskaart / paspoort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

PC/Woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefoon / Mobiel nummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

E-mail adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Van Aragon Natuurreizen heb ik gehoord via: • vrienden/kennissen, • Vogelbescherming • Internet, • SOVON-dag, • anders nl. ............

 

 

Bij de reserveringsbevestiging ontvangt u excursie-informatie en een gedetailleerde beschrijving van wandelroutes.

 

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ARAGON NATUURREIZEN,

C/Ingeniero Montaner 4-1-c, 22004 Huesca, Spanje.

Tel. (0034) 619 123 999  

e-mail: p

www.aragonnatuur.com .

 

p

Download het reserveringsformulier.

Vul het in en stuur het naar:

p

of:

C/Ingeniero Montaner 4-1-c, 22004 Huesca, Spanje

Reserveringsprocedure Vakantiehuis

1 - Indien gewenst stelt u vragen via e-mail of telefoon.

2 - U stuurt een ingevuld formulier via e-mail

3 - Vervolgens ontvangt u een schriftelijke bevestiging, een routebeschrijving, excursie-informatie en een gedetailleerde beschrijving van wandelroutes.

4- U maakt de aanbetaling over, 6 weken voor

aankomst betaald u het volledige bedrag.

 

 

VAKANTIEHUIS CASA CORREO SIPÁN (HUESCA, SPANJE)

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN:

Het overhandigen van de sleutels en het ter beschikking stellen van het huurobject geschiedt uitsluitend nadat de volle huursom is voldaan. Eventuele klachten of gebreken mbt het gehuurde dienen onmiddellijk te worden gemeld. De verhuurder moet naar redelijkheid in de gelegenheid worden gesteld dit op te lossen. De huurder is verplicht om mogelijke schade zo veel mogelijk te beperken.

 

De verhuurder is verplicht het gehuurde op het overeengekomen tijdstip en in goede staat op te leveren. Kosten van water en electriciteit komen voor rekening van de verhuurder. De verhuurder is verplicht een opstal- en schadeverekering af te sluiten.

 

De huurder is verplicht het gehuurde als een goed huisvader te gebruiken waarbij hij/zij verantwoordelijk is voor de schade veroorzaakt tijdens de huurperiode tenzij aannemelijk is te maken dat hem/haar dit niet is aan te rekenen. De verhuurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan. Huisdieren mogen alleen na uitdrukkelijke toestemming worden meegenomen. De huurder verbindt zich na het gehuurde op het afgesproken tijdstip schoon op te leveren.

 

Annulering

Annulering kan alleen per aangetekend schrijven onder opgaaf van de geldende reden.

Bij annulering door huurder is deze de volgende bedragen verschuldigd:

> Bij annulering tot 6 weken (= 42 dagen) voor aanvang huur : de aanbetaling

> Bij annulering tussen 6 en 4 weken (= tussen 42 en 28 dagen) voor aanvang huur 25% van het huurbedrag of de aanbetaling

> Bij annulering tussen 4 en 3 weken (= tussen 28 en 21 dagen) voor aanvang huur 50% van het huurbedrag

> Bij annulering 3 weken (= 21 dagen) tot en met 8 dagen voor aanvang huur 75% van het huurbedrag

> Bij annulering binnen 8 dagen voor aanvang huur 100% van het huurbedrag.

 

 

ROUTE:

 

Routebeschrijving Nederland-Huesca: de snelste route is Antwerpen, Parijs, Bordeaux en ten zuiden van Bordeaux afslag 10 nemen richting St Vincent-ce-Tyrosse. Dan via een kleine maar goede weg Peyrehorade, Sauveterre, Navarrenx, Oloron St. Marie, Somport, Jaca, Sabiñanigo en Huesca.

 

Routebeschrijving Barcelona-Huesca: de snelste route is: vanaf vliegveld richting Lleida, tolweg volgen (AP 2, blauwe borden) tot afslag 4 (Fraga), hierna borden Sariñena en Huesca volgen.

 

Het sleuteladres:

vanuit Sabiñanigo: afslag Huesca Sur, langs het Campsa benzinestation, bij eerste stoplicht waar mogelijk naar links, voor T-splitsing ziet u appartementenblok met gele steentjes, dit is de C/Ingeniero Montaner. Bij deur 4 aanbellen op nummer 1-C.

vanuit Barcelona: bij rotonde vlak voor Huesca naar links, bij volgende rotonde rechtdoor en bij de 2de rotonde rechts, langs het Campsa benzinestation, bij eerste stoplicht waar mogelijk naar links, voor T-splitsing zie u appartementenblok met gele steentjes, dit is de C/Ingeniero Montaner. Bij deur 4 aanbellen op nummer 1-C.

 

Route naar Sipán. Vanuit Huesca terug de snelweg op (naar rechts) en dan volgen: Sabiñanigo, Lleida (Lerida), Barbastro, na 5 km. afslag richting Loporzano, 1ste weg rechts en dan doorrijden tot het dorp Sipán. Dorp in, voor de kerk links, parkeren op het plein en Casa Correo ligt dan links bij de vijver (deur t.o. betonnen parkeerplaats, deze is van Casa Correo). Bordje ´Casa Correo´ op de deur.

 

Route naar Lierta. Vanuit Huesca terug de snelweg op (naar rechts) en dan volgen: Sabiñanigo, direct de snelweg weer af richting Ayerbe (A 132) na 2 km. afslag Lierta, volgen tot Lierta, bij het inrijden van het dorp ziet u het Casa La Fuente links voor u. Bordje ´Casa La Fuente´ naast de deur.

 

...

VOGELREIZEN SPANJE

 

Reisvoorwaarden

1- Algemeen

1a - Inschrijving moet - tenzij nadrukkelijk anders afgesproken - schriftelijk gebeuren door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en wordt definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Als de aanmelding mede ten behoeve van andere deelnemers geschiedt, dan is de aanmelder verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. Na ontvangst van uw opgave en de aanbetaling ontvangt u zsm een bevestiging.

1b - De reissom is excl. reiskosten naar het vertrekpunt in Spanje v.v. De prijs is gebaseerd op 2-persoonskamers met douche en toilet (het is uitzonderlijk dat hiervan afgeweken wordt). Er geldt een toeslag voor 1-persoonskamers van ± 180,- euro per reisweek (prijswijzigingen blijven voorbehouden). De prijs is incl. gids, overnachtingen, ontbijt, lunchpakket, diner, vervoer vanaf en naar het vliegveld. Kamers voor 1 persoon zijn beperkt beschikbaar.

1c - De reis begint en eindigt op het vliegveld van het vertrekpunt in Spanje. De reis start bij aankomst van de laatste deelnemer en eindigt bij vertrek van de eerste deelnemer.

 

2 - Betaling

Het restant van de reissom moet uiterlijk 6 weken voordat de reis begint ontvangen zijn. Bij niet tijdige betaling kan Aragon Natuurreizen de boeking annuleren, waarbij reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd. De annuleringsvoorwaarden blijven dan onverminderd van toepassing. Bij aanmelding binnen 6 weken voor de vertrekdatum moet de gehele reissom direct bij aanmelding worden voldaan.

 

3 - Verzekeringen

Wij adviseren u een reisongevallen- en ziektekostenverzekering, een annuleringsverzekering voor de reis naar Spanje en een reisbagageverzekering.

 

4 - Annulering

Annulering door de reiziger kan alleen per aangetekend schrijven onder opgaaf van de geldende reden.

Bij annulering van de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:

> Bij annulering tot 6 weken (= 42 dagen) voor vertrek: de aanbetaling

> Bij annulering tussen 6 en 4 weken (= tussen 42 en 28 dagen) voor vertrek 25% van de reissom

> Bij annulering tussen 4 en 3 weken (= tussen 28 en 21 dagen) voor vertrek 50% van de reissom

> Bij annulering 3 weken (= 21 dagen) tot en met 8 dagen voor vertrek 75% van de reissom

> Bij annulering binnen 8 dagen voor vertrek 100% van de reissom.

Indien om redenen die buiten de macht van Aragon Natuurreizen liggen een bepaalde reservering wordt geannuleerd, bijvoorbeeld een hotel of een door derden georganiseerde excursie, zal Aragon Natuurreizen alles doen wat in haar vermogen ligt om te zorgen voor een alternatief. Een eventuele schadeclaim kan nooit hoger kan zijn dan de kosten van deze specifieke activiteit.

 

5 - Wijzigingen

Aragon Natuurreizen bij monde van zijn reisleider of de directie, behoudt zich het recht voor de reis te annuleren bij een tekort aan deelnemers, en/of te wijzigen of de reisroute aan te passen, bijvoorbeeld door gewijzigde aanwezigheid van bepaalde vogelsoorten, door weersomstandigheden of in geval van overmacht. Bij annulering voor de dag van vertrek zal de gehele reissom - minus het door de reisverzekering van de reiziger gedekte bedrag - aan de deelnemers worden terugbetaald.

 

6 - Aansprakelijkheid

Aragon Natuurreizen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan. Aragon Natuurreizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging en/of schade geleden door de deelnemer(s) als gevolg van motorische pech, natuurrampen, ziekte, andere oorzaken of voor producten/diensten van toeleveranciers en/of onderaannemers. In het vervoermiddel is het verplicht een veiligheidsgordel te dragen.

Indien wij bij een arrangement vervoer voor u hebben geregeld, dient u in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Het gehuurde voertuig dient onbeschadigd geretourneerd te worden op de afgesproken datum.

 

7 - Uitsluiting

De organisatie heeft het recht om inschrijvingen te weigeren. De deelnemer die hinder of overwegende overlast veroorzaakt, zodanig dat dit een goede uitvoering van de reis bemoeilijkt, kan door de organisatie (de gids) onverwijld van verdere deelname worden uitgesloten, zonder recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan.

 

Wat mee te nemen op reis?

U wordt verzocht bij voorkeur geen grote koffers mee te nemen, liever een sporttas of kleine koffers i.v.m. de ruimte in de bus. Neem goede schoenen mee, stevig en liefst waterdicht, vooral als uw reis ook de bergen in gaat. Verder kleding voor ieder weertype, met name in de bergen kan het winderig en koud zijn en kunnen er buien vallen. Denk dus aan regenkleding, een winddichte jas en een trui (ook in juni) naast lichte kleding. Denkt u ook aan zonnebrandolie, een kleine rugzak of tas, een verrekijker en eventueel een telescoop. Soms kunnen er muggen zijn.

Opgaveprocedure Vogelreis

1 - Indien gewenst stelt u vragen via e-mail of telefoon.
2 - U stuurt een ingevuld opgaveformulier via e-mail, fax of post
3 - Vervolgens ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
4- U maakt de aanbetaling over

(bedrag, gironummer en naam begunstigde invullen).

5 - Wij informeren u zsm als er voldoende deelnemers zijn zodat u een vlucht kunt boeken (tenzij u met de auto of trein komt).
6 - U bevestigt ons het vluchtnummer en de aankomsttijd.